mandag 23. mai 2011

Konkurranse! Byutvikling i Ålesund

Trykk på denne linken og se konkurranseprogrammet


Innleveringsfrist 31 oktober 2011

torsdag 16. september 2010

Nøkkelutstilling


Som en intro til eksamen møttes vi kvelden før eksamineringen begynte. Vi fikk først en presentasjon av sensorene. Deretter presenterte vi prosjektet vårt i 3 setninger. Nøkkelutstillingen skulle vise fysisk essensen av prosjektene våre.


7 måneders diplomarbeid er over, hipp hurra!


30 august var den store dagen vi mottok vitnemålet for bestått diplom. Det var 25 stolte diplomkandidater og mange ganger flere overlykkelige ektefeller, samboere, barn og foreldre til stede.
August måned var preget av en spent stemning der alt arbeidet skulle falle på plass i en utstilling, og presenteres for 3-4 internasjonale sensorer. Eksamen forgikk på den måten at vi forsvarte diplomarbeide,t prosess og arkitektonisk i 1 time, deretter det ingeniørtekniske i en 1/ 2 times eksaminering.

fredag 10. september 2010

Skissering del II, skala

Den samme duken som ble lagt ut på taket til kjøpesenteret på Rådhuskvartalet ble tatt med inn i en ny skissering som viser størrelsen på duken. En forståelse for størrelsen på området.onsdag 4. august 2010

Nedtelling

Plutselig var det bare en måned igjen til innlevering og i neste sekund bare tre dager til alt arbeidet skal være ferdig og utstillinga skal påbegynnes. En intens sommer der sola bare har nådd ansiktet gjennom refleksjonen fra dataskjermen nærmer seg slutten. Fortsatt litt tegning igjen, ting tar tid.

To konseptmodeller som forteller om et tak på tomta og strukturelle element.

onsdag 30. juni 2010

1 : 1 skissering
En øvelse kalt 1:1 skissering handler om å introdusere arkitektur på stedet, skissere volum, størrelse, farge, materialitet eller å synliggjøre kvaliteter gjennom innlegg på tomta. Jeg valgte å legge ut en stor, hvit 2,5 *10 m stor duk. Jeg ville blant annet med dette legge til en lett lys kontrast til den store tunge bygningsmassen og oppnå en bedre forståelse for stedets størrelse.

fredag 11. juni 2010

Volume and Landscape

My desks at the momentOver the weekend we are moving to the area where our individual exhibition is going to be. Its time to start planning exhibition and at the same time draw out the project. I have worked a lot with different models to find the answer of form, the identity of the project, the relation to the site and the area surrounding. This is my desk at the moment, in transition to the next phase, find the exact position of the elements, study the light hits the surface, volums and space, find the exact movement in and on the building, through the building, and the movement through the building in relation to the city. A list for me to remember the next three weeks...

torsdag 10. juni 2010

The Quality of space


Fosters and Partners is the architects behind this built in courtyard in the British Museum in Camden/London. This lightness feels very comfortable. This is a place many seek just to experience the space, the light, not nessesary the museums exhibitons.


onsdag 9. juni 2010

InnoTown

Retrospektiv...

Begrenset tilgjengelighet_Ålesund har mange offentlige områder, utkikkspunkt, og små oaser. Tilgjengeligheten er begrenset; tilkomst er vanskelig for de som ikke lett kommer seg frem i bakker, og sunnmørsværet begrenser den daglige bruken av de. Museumsparken til Ålesunds Museum er en slik liten oase, midt i sentrum, men skåret vekk fra en inviterende bruk.

Sentrum har ikke en funksjonell offentlig samlende plass. Rådhusplassen inviterer ikke til en utvidet aktiv bruk utover å krysse den. Noen få sjeler benytter seg av soltimene. De tre torgene som i sin tid var tre likestilte offentlige plasser Apotekertorget, Skansetorget og Kiperviktorget, er heller ikke naturlige møtesteder i hverdagen. En aktiv møteplass i en by, er et sted de fleste passerer til og fra , stopper opp på, eller blir sittende for å iaktta dagliglivet.

tirsdag 8. juni 2010

Retrospektiv...


Tilbake til utgangspunktet for å finne ut hvilke fokusområder som kan gjøre Ålesund sentrum til et attraktivt samlende regionssentrum, et sted å møtes i hverdagen, et bysentrum som fungerer som et helhetlig sentrum, et sentrum som startsted for å oppleve regionen, og som en identitetforsterker.

litt "hjernestorm" tidlig i prosessen
Structural elementsA search for volum, light, reflection, construction, potential cityscape, structural elements....

mandag 7. juni 2010

Landskapsbygg

I google søken etter inspirasjon til mitt landskapsbygg, kom jeg over Shift architects sitt. Et storscala prosjekt, men med noe med seg. Press Shift architects and see the whole project.

Inspirasjon
Jeg har funnet scalaen i prosjektet og formsvaret er omtrent i boks Disse bildene viser Herzog & de Meuron's prosjekt "Vitrahouse" museum/ utstillingslokale for Vitra sine møbler, inspirerende-
lyst og lekent.

mandag 24. mai 2010

mot et formsvar..

Det er hektiske tider i diplomprosessen. Registreringer og analyser skal føres over til, og inn mot et formsvar. Den vanskeligste, men morsomste delen av prosjektet er i gang. Hovedprogrammet på tomten blir tre nye senter i tillegg til allerede eksisterende program. Det første sentert "næringssenteret" handler om å eksponere, markedsføre næringer og produkter fra Ålesundsregionen, det andre senteret handler om en markedsføring av naturen i regionen, det tredje blir et Gründersenter som skal speile myten om sunnmøringen. Dette senteret skal jeg tegne ut i detalj, mens de andre sentrene blir en del av en helhetlig modellering av området. Disse sentrene er en del i en større tanke om Ålesund sentrum som regionssenter, samt en motvekt til Moa shopping sentrum som veier tungt i den andre vektskåla. Dette området skal samtidig kunne knytte sentrum sammen i en bedre flyt av aktivitet og bruk av byrommene. En offentlig plass blir naturlig som et knutepunkt, og et referansepunkt. Et sentrum i sentrum.

I dag gjorde jeg en liten øvelse for å lete etter et formsvar som kan gjenspeile byens historie. Ålesund pre Jugendby. En historie som kan fortelle mye om byens identitet. I øvelsen ville jeg leke meg frem til noe som kan inspirere til en moderne tolkning av trebyen Ålesund. Her er noen bilder av øvelsen.bak fasaden

mandag 17. mai 2010

Identitetsbygging

Hva er Ålesunds identitet? Hva er Ålesundernes identitet?
Hvordan sette Ålesund på kartet som mer enn Jugendbyen?

Identitetsbygging er stikkordet for fokuset i prosjekt "Ålesund sentrum i fremtiden".

3 fokusområder:

Næring
Ålesund som klipp(fisk)eksportør (5 størst i verden), møbel og skipsindustri.
Gründeren
Myten eller den ( historiske) sannheten om Ålesunderne/ Sunnmøringen
Naturen
Ålesund er bygd på tross av og på grunn av naturen, naturressursene, topografien og været som regionen tilbyr.

Ålesund sentrum som naturlig referansepunkt for regionen;

Næring
Ålesund sentrum som regionssenter må kunne speile regionen og ressursene som finnes her.
Gründeren
Et fokus på fremtidsretta forskning, investering i kreativ styrke og satsing på ungdom.
Naturen
Ålesund sentrum kan bli et naturlig utgangspunkt for å utforske regionens natur. Et potensiale for å markedsføre hele regionen, med utgangspunkt i Ålesund.

Jeg tror et godt programtilbud med dette innholdet, vil kunne forsterke Ålesunds identitet. Skape et sted å reise til, ønske å reise til, og et hverdag, der byrommene reflekterer en større aktivitet for både turister, tilreisende og fastboende.

onsdag 12. mai 2010

Landscape and tention

Jeg har nærmet meg et formsvar ved å jobbe med DAV ( BAS-metode forskning på arkitektur gjennom kunst/fritt uttrykk). Det blir viktig i formsvaret å jobbe med et landskap som knytter byen sammen topografisk. Dette landskapet kan uttrykkes på forskjellige måter. Jeg har jobbet med form og material for å forske på formutrykket, dimensjoner, retninger, skala, og rom. Videre tilførte jeg material og form som skaper en spenning i landskapet. Dette hjelper meg til å finne ut hvilke kvaliteter jeg vil fokusere på i utformingen av arkitekturen/byrommene på stedet. Det første bildet på hver side i presentasjonen viser landskapet, det neste bildet viser en "spenning" som oppstår ved å legge til ulike element.

I have approached the architectonic form by working with DAV ( Bas method in surch for architecture through a free expression) It is important for me to work with a topographic landscape that knit the city together. This landscape can be expressed in different ways. I have worked with form and material in a surch for a expression in form, dimentions, directions, scala and space. Further I added materials and forms that will create a tention in the landscape. This helps me to find qualities that I want to focus on, when develope the architecture/city space. The first picture on each side of the slide presentation shows the landscape, the next picture shows a tention that appear by adding different elements.